Phân Hữu Cơ Vi Sinh NTK
Chế Phẩm Sinh Học
Tin tức

VAI TRÒ CỦA PHÂN HỮU CƠ VI SINH TRONG SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP SẠCH

Sản xuất nông nghiệp ngày nay dần trờ thành tiêu điểm quan tâm không những trên phạm vi quốc gia mà còn trên qui mô toàn cầu. Sản xuất nông nghiệp Việt Nam đóng góp 24% GDP, 30% sản lượng xuất khẩu, tạo việc làm cho 60% lao động cả ...

PHP Notice: Undefined index: REQUEST_URI in D:\Webspace\phanbonhuuco.com.vn\httpdocs\defines\common.php on line 4